Istarski ogranak DHK Pula    Katalog izdanja Nove Istre    SANJIN SOREL: “POEZIJA, MEDITERAN, TRADICIJA”

Katalog izdanja Nove Istre