Istarski ogranak DHK Pula    Katalog izdanja Nove Istre    “Novine i časopisi na njemačkom jeziku u Istri…”

Katalog izdanja Nove Istre