Istarski ogranak DHK Pula    Katalog izdanja Nove Istre    “Komunističke priče”

Katalog izdanja Nove Istre